El ple per les esmenes a la totalitat dels pressupostos es farà el 20 de desembre a les 15.00

El ple per les esmenes a la totalitat dels pressupostos es farà el 20 de desembre a les 15.00

El ple per les esmenes a la totalitat dels pressupostos es farà el 20 de desembre a les 15.00

Actualitzat