El Parlament insta les parts a buscar punts d'acord i al Govern a tenir un paper "més actiu" en la vaga de metro

El Parlament insta les parts a buscar punts d'acord i al Govern a tenir un paper "més actiu" en la vaga de metro

El Parlament insta les parts a buscar punts d'acord i al Govern a tenir un paper "més actiu" en la vaga de metro

ACN Barcelona.-El Parlament ha instat a les parts a buscar punts d'acord i al Govern a tenir un paper "més actiu" per resoldre el conflicte laboral a TMB que provoca la vaga de metro "per la seva afectació en la mobilitat dels usuaris del transport públic". Aquest punt d'una moció del PSC sobre la qualitat de l'aire ha rebut els vots a favor de Cs, PSC, CSQP i PPC; l'abstenció de JxSí i el vot en contra de la CUP. El text també insta el Govern a aprovar abans de finals del 2017 el 'Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial horitzó 2025' per tal d'adequar els nivells de la qualitat de l'aire als que determina la legislació europea. D'altra banda, demana al Govern que presenti al Parlament un projecte de llei de qualitat de l'aire en el termini d'un any.

Amb la moció ha tirat endavant també aprovar abans de finals de 2017 el reglament de la Llei de finançament del transport públic. A més, insta a elaborar i presentar en sis mesos una nova planificació d'aparcaments de dissuasió per afavorir la complementarietat del vehicle privat amb el transport públic fora de les zones de protecció especial.També requereix adequar els protocols d'actuació en cas d'avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica a la realitat urbana de cada àmbit territorial més enllà de la delimitació a les zones de protecció especial. Proposa també actualitzar els inventaris d'emissions de contaminants atmosfèrics a Catalunya incorporant en les emissions del transport marítim les emissions provinents del Port de Tarragona i dels 45 ports de titularitat autonòmica adequant els escenaris de futur tendencials i del Pla a l'horitzó 2020. A més, s'han aprovat diversos punts amb actuacions concretes a determinades zones de Catalunya, com per exemple incorporar en el pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire una estratègia per reduir l'ozó troposfèric a la comarca d'Osona. Un altre exemple és la petició d'actuar urgentment en el cas de contaminació per partícules de pols negra al municipi dels Pallaresos i La Secuita per tal de determinar l'origen de les mateixes, la seva toxicitat i requerir les mesures necessàries. Per últim, insta el Govern a automatitzar en tres anys les dades que proporcionen les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la contaminació atmosfèrica i prioritàriament a l'àrea d'especial protecció de l'ambient atmosfèric i del Camp de Tarragona. D'aquesta manera, s'han d'obtenir dades horàries d'ozó, diòxid de nitrogen i partícules PM10 i, específicament, d'altres contaminants que siguin de relleu en cada territori.