El Parlament demana incloure l'assetjament moral com a causa de malaltia a la feina

La Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya ha demanat la modificació de la llei de riscos laborals perquè el "mobbing" o assetjament moral als llocs de treball sigui equiparat a les faltes greus que estableix la citada llei. Però, en la mateixa sessió, els vots en contra de Convergència i Unió i el Partit Popular han impedit que prosperés una demanda perquè el "mobbing" sigui considerat com a causa de malaltia laboral.
El Parlament demana incloure l'assetjament moral com a causa de malaltia a la feina
"MOBBING" O ASSETJAMENT MORAL A LA FEINA

El Parlament demana incloure l'assetjament moral com a causa de malaltia a la feina

La Comissió de Política Social del Parlament de Catalunya ha demanat la modificació de la llei de riscos laborals perquè el "mobbing" o assetjament moral als llocs de treball sigui equiparat a les faltes greus que estableix la citada llei. Però, en la mateixa sessió, els vots en contra de Convergència i Unió i el Partit Popular han impedit que prosperés una demanda perquè el "mobbing" sigui considerat com a causa de malaltia laboral.
Actualitzat
El "mobbing" és l'assetjament moral que es dóna al lloc de treball. Els experts parlen que un milió i mig de persones a Espanya el pateixen, més d'un 11 per cent de la població activa. A Europa, la incidència se situa per sota del 10 per cent. Iñaki Piñuel, professor d'Organització i Recursos Humans de l'Universitat d'Alcalà, defineix aquest tipus d'assetjament de la següent manera: "Parlem de 'mobbing' quan una persona que és escollida com a víctima és sistemàticament estomacada, es distorsiona la seva imatge pública, se la calumnia, s'ataca sistemàticament tot el que fa en la seva feina, se li busquen les pessigolles per veure en què se la pot agafar, se la deixa sense cap mena de feina o se li encarrega una sobrecàrrega de feina malintencionadament per induir-la a equivocar-se." El "mobbing" pot passar entre iguals o bé entre un superior i un subordinat. Santiago Quijano, catedràtic en Psicologia del Treball a la Universitat de Barcelona, defineix d'aquesta manera el prototip d'agressor del "mobbing": "L'agressor acostuma a ser una persona que té problemes d'autoestima, que té enveges, que té pors, que intenta esclafar l'altra persona, atacar per defensar-se, d'alguna manera. La víctima és una persona que normalment té punts dèbils en la mesura que donen lloc a facilitar que l'ataquin, perquè és una persona més aviat oberta, és una persona que es preocupa dels altres." S'han descrit casos d'assetjament moral en tots els sectors on intervenen molt les relacions personals: administració, ensenyament, sanitat, banca, oficines, mitjans de comunicació. I, en el 90 per cent dels casos detectats, ha estat la víctima la que ha hagut d'abandonar el lloc de treball.