El Parlament aprova una llei que condiciona l'urbanisme a la mobilitat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha defensat al ple del Parlament la Llei de Mobilitat, que ha estat aprovada amb un ampli consens. Aquesta llei, que és pionera a tot Europa, supera la tradició actual, basada a legislar, actuar i planificar en funció dels mitjans i les vies de transport, i passa a legislar en funció de la mobilitat.
El Parlament aprova una llei que condiciona l'urbanisme a la mobilitat
Catalunya

El Parlament aprova una llei que condiciona l'urbanisme a la mobilitat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha defensat al ple del Parlament la Llei de Mobilitat, que ha estat aprovada amb un ampli consens. Aquesta llei, que és pionera a tot Europa, supera la tradició actual, basada a legislar, actuar i planificar en funció dels mitjans i les vies de transport, i passa a legislar en funció de la mobilitat.
Actualitzat
La llei permetrà establir uns objectius i unes directrius per a la mobilitat del conjunt de Catalunya i analitzar les necessitats de present i futur de cada territori per tal d'actuar de forma global i integrada. A més, aquesta legislació permetrà definir criteris de sostenibilitat, de seguretat i de la qualitat del servei per al transport terrestre. La llei, elaborada a iniciativa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la va enviar al Parlament el govern de la Generalitat al mes de novembre. Durant la seva tramitació s'han acceptat o transaccionat la major part d'esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris.