El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya

El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei de creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, que dotarà els professionals en la matèria d'una organització que vetllarà per la defensa dels seus interessos i delimitarà de manera positiva la normativa deontològica dins de la legislació vigent.
El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
Col·legi professional

El Parlament aprova la creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya

El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei de creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, que dotarà els professionals en la matèria d'una organització que vetllarà per la defensa dels seus interessos i delimitarà de manera positiva la normativa deontològica dins de la legislació vigent.
Actualitzat
Podran integrar-se a aquest col·legi els llicenciats o doctors en comunicació audiovisual i els graduats superiors en mitjans audiovisuals, així com els professionals de l'audiovisual o la docència en aquest sector que tenen el títol de doctor o llicenciat en una altra carrera administrativa. La llei ordena la creació d'una comissió gestora que en el termini de deu mesos ha d'aprovar els estatuts provisionals del Col·legi, als quals es donarà llum verda definitivament en una assemblea constituent on també s'escollirien els òrgans col·legials.