El Pallars Sobirà aprova l'execució del projecte de la xarxa comarcal de banda ampla

El Consell Comarcal va aprovar en l'últim ple de la legislatura el projecte "Pallars Sobirà Digital", que preveu la creació d'una xarxa sense cables de banda ampla per interconnectar tots els ens locals de la comarca i, en una segona fase, estendre la connectivitat a tots els nuclis de població. El projecte, subvencionat amb 320.000 euros pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, s'iniciarà en les pròximes setmanes, i es preveu que estigui totalment en marxa abans de final d'any. Al mateix ple es va aprovar la sol·licitud de 50.000 euros al Programa de la Xarxa 41 (també del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat) per completar la segona fase de la xarxa comarcal de banda ampla. En total s'invertirà en telecomunicacions, al llarg del 2003, la quantitat de 370.000 euros.
El Pallars Sobirà aprova l'execució del projecte de la xarxa comarcal de banda ampla
Sort

El Pallars Sobirà aprova l'execució del projecte de la xarxa comarcal de banda ampla

El Consell Comarcal va aprovar en l'últim ple de la legislatura el projecte "Pallars Sobirà Digital", que preveu la creació d'una xarxa sense cables de banda ampla per interconnectar tots els ens locals de la comarca i, en una segona fase, estendre la connectivitat a tots els nuclis de població. El projecte, subvencionat amb 320.000 euros pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, s'iniciarà en les pròximes setmanes, i es preveu que estigui totalment en marxa abans de final d'any. Al mateix ple es va aprovar la sol·licitud de 50.000 euros al Programa de la Xarxa 41 (també del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat) per completar la segona fase de la xarxa comarcal de banda ampla. En total s'invertirà en telecomunicacions, al llarg del 2003, la quantitat de 370.000 euros.
El projecte aprovat preveu la instal·lació d'equipaments de telecomunicacions basats en la tecnologia WiFi i sota l'estàndard 802.11g, que permet velocitats de fins a 54 Mbps. Amb el projecte "Pallars Sobirà Digital" el Consell Comarcal i els quinze ajuntaments de la comarca estaran interconnectats per una intranet (xarxa privada dels ens locals) entre ells i compartiran un accés a Internet d'alta velocitat, entre 8 i 16 Mbps i amb cabal simètric (la velocitat de recepció és la mateixa que la d'emissió). La connexió a Internet es farà a través d'un sistema de radioenllaços fins a una connexió de l'empresa de telecomunicacions de Red Elèctrica Española (ALBURA). S'han previst tres nivells d'actuacions que permetran fer arribar la connectivitat a tots els nuclis de població. Un primer nivell són els enllaços troncals que, aprofitant les instal·lacions de telecomunicacions existents a la comarca, permetran enllaçar totes les capçaleres dels municipis, i en la segona fase tots els nuclis de població. A cada capçalera de municipi en la primera fase i posteriorment a tots els nuclis de població s'instal·laran equips emissors i antenes omnidireccionals que permeten abastar radis de cobertura entre els 600 i els 1.600 metres. Aquests emissors permetran als diferents usuaris accedir als serveis de banda ampla i a Internet d'alta velocitat. La tercera actuació es l'adequació del telecentre del Pallars Sobirà per realitzar funcions de centre servidor de telecomunicacions avançades. El telecentre actuarà com a servidor principal de la xarxa i al mateix temps com a centre de suport i assistència tècnica, dinamització i impuls dels usos de la xarxa de banda ampla. Properament el Consell Comarcal portarà a terme dues proves pilot, una al municipi de Sort, enllaçant l'edifici del Consell amb l'Ajuntament i validant la tecnologia d'emissors en diverses àrees del municipi, i una segona prova pilot a Tavascan, amb un emissor situat a Aineto. Aquestes proves pilot serviran per validar les tecnologies i la qualitat dels diferents serveis, d'accés a Internet, de dades, imatges, vídeo i veu (telefonia IP). Al llarg de les pròximes setmanes es posarà a concurs públic la implantació de la xarxa, les instal·lacions dels diversos equipaments i un programa de gestió i assistència i manteniment de la xarxa. Amb aquesta actuació el Consell Comarcal i els quinze ajuntaments del Pallars Sobirà pretenen resoldre els dèficits tecnològics actuals i situar a la comarca en condicions d'afrontar els reptes que la Societat de la Informació ens planteja i facilitar l'accés a les tecnologies, serveis i aplicacions a tots els ciutadans. Aquesta actuació, pionera juntament amb altres actuacions de comarques pirinenques, es vol crear les condicions tecnològiques adients per potenciar el desenvolupament econòmic, social, cultural i educatiu a tots els indrets del territori.