El nombre d'hipoteques contractades a Catalunya el mes l'agost cau gairebé a la meitat en un any

Madrid.- El nombre d'hipoteques sobre habitatges urbans durant aquest agost ha estat de 7.784 unitats, cosa que suposa un 45% menys respecte les contractades l'agost del 2007, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El valor mitjà d'aquestes hipoteques també ha registrat un fort descens, passant dels 189.506 euros per habitatge l'agost del 2007 als 158.218 durant l'agost d'aquest any, el que significa una contracció del valor del 16,5%. En el conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques va ser de 56.174, amb un valor mitjà de 137.657 euros, que suposa una caiguda en nombre d'habitatges del 37,2% -89.431 hipoteques- i del 9,6% en el preu mig, que va ser de 152.333 euros.
El nombre d'hipoteques contractades a Catalunya el mes l'agost cau gairebé a la meitat en un any

El nombre d'hipoteques contractades a Catalunya el mes l'agost cau gairebé a la meitat en un any

Madrid.- El nombre d'hipoteques sobre habitatges urbans durant aquest agost ha estat de 7.784 unitats, cosa que suposa un 45% menys respecte les contractades l'agost del 2007, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El valor mitjà d'aquestes hipoteques també ha registrat un fort descens, passant dels 189.506 euros per habitatge l'agost del 2007 als 158.218 durant l'agost d'aquest any, el que significa una contracció del valor del 16,5%. En el conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques va ser de 56.174, amb un valor mitjà de 137.657 euros, que suposa una caiguda en nombre d'habitatges del 37,2% -89.431 hipoteques- i del 9,6% en el preu mig, que va ser de 152.333 euros.