El nombre d'hipoteques constituïdes al juny es redueix a la meitat respecte al mateix mes del 2007

Barcelona.- La crisi del sector de la construcció queda reflectida en l'evolució del nombre d'hipoteques signades que publica mensualment l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Durant el juny d'aquest any, el nombre d'hipoteques sobre finques urbanes a Catalunya va arribar a 8.619 habitatges a una mitjana de preu de 166.897 euros, cosa que suposa una caiguda del 49,7% en relació amb el mateix mes del 2007, quan es van signar un total de 17.129 hipoteques, a un preu mig de 182.863 euros. En preus, la caiguda interanual ha estat del 8,73%. Si es compara el primer semestre d'aquest any amb el mateix període del 2007, la caiguda en nombre d'hipoteques és del 39% i en preus la contracció és del 4,83%.
El nombre d'hipoteques constituïdes al juny es redueix a la meitat respecte al mateix mes del 2007

El nombre d'hipoteques constituïdes al juny es redueix a la meitat respecte al mateix mes del 2007

Barcelona.- La crisi del sector de la construcció queda reflectida en l'evolució del nombre d'hipoteques signades que publica mensualment l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Durant el juny d'aquest any, el nombre d'hipoteques sobre finques urbanes a Catalunya va arribar a 8.619 habitatges a una mitjana de preu de 166.897 euros, cosa que suposa una caiguda del 49,7% en relació amb el mateix mes del 2007, quan es van signar un total de 17.129 hipoteques, a un preu mig de 182.863 euros. En preus, la caiguda interanual ha estat del 8,73%. Si es compara el primer semestre d'aquest any amb el mateix període del 2007, la caiguda en nombre d'hipoteques és del 39% i en preus la contracció és del 4,83%.