El nombre de persones que dormen al carrer i que reben atenció a les urgències dels hospitals es duplica en un any

El nombre de persones que dormen al carrer i que reben atenció a les urgències dels hospitals es duplica en un any

El nombre de persones que dormen al carrer i que reben atenció a les urgències dels hospitals es duplica en un any

ACN Barcelona.-Quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció mèdica a urgències durant els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha estat ingressada a l'hospital. Són dades del segon cens de persones que dormen al carrer que la Fundació Arrels va fer a Barcelona les nits del 6, 7 i 8 de juny. Comparat amb l'any passat, les persones que van requerir una ambulància han passat del 17,2% al 33,8% i les que van ser ingressades, del 18,9% al 34,6%. També ha baixat el nombre de persones que tenen targeta sanitària, amb el 52,5% que afirmen no tenir-ne o no saber-ho. A Barcelona, 1.026 persones dormen al carrer i 358 van respondre l'enquesta. El 18,7% de les persones entrevistades pateixen una vulnerabilitat elevada, una situació similar a la de l'any passat.

Viure al carrer comporta estar exposat a riscos que afecten la salut i la seguretat. El 25,1% de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques, un 5% més que el 2016. El 31,6% de les persones també afirmen que han estat víctimes d'agressions verbals i\/o físiques. En el cas de les dones, aquesta xifra puja fins al 40% i en el cas de les persones més vulnerables, al 60%.Més de tres anys vivint al carrerDe les 358 enquestades, la majoria (84,1%) són homes. El 8,9% són dones i un 7% es considera altres. La majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una mitjana d'edat de 44,9 anys. Gairebé dos terços procedeixen d'altres països i quatre de cada deu han arribat a Barcelona durant l'últim any. L'estat espanyol (33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de procedència de les persones sense llar entrevistades.Sobre la trajectòria de sensellarisme, de mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos i més de la meitat (52,5%) fa més d'un any que hi viu. Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten més temps vivint al carrer; entre les comunitàries, en canvi, predominen les que fa menys d'un any que viuen a Barcelona.