El nombre de mòbils ja supera el de fixos a la Unió Europea

Els telèfons mòbils ja superen els telèfons fixos a Europa. Amb un creixement anual del 42%, s'ha passat dels 22 milions d'abonats a mòbils l'any 1995, als 364 milions l'any 2003. Això representa una mitjana de 80 abonats per cada 100 habitants, segons les dades que ha fet públic l'Eurostat. A Espanya, el creixement va ser superior a la mitjana europea i va arribar al 58%. Pel que fa a línies fixes, el creixement ha estat molt menor i amb tendència a la baixa, fins a situar-se en 229 línies.
El nombre de mòbils ja supera el de fixos a la Unió Europea
Brussel·les

El nombre de mòbils ja supera el de fixos a la Unió Europea

Els telèfons mòbils ja superen els telèfons fixos a Europa. Amb un creixement anual del 42%, s'ha passat dels 22 milions d'abonats a mòbils l'any 1995, als 364 milions l'any 2003. Això representa una mitjana de 80 abonats per cada 100 habitants, segons les dades que ha fet públic l'Eurostat. A Espanya, el creixement va ser superior a la mitjana europea i va arribar al 58%. Pel que fa a línies fixes, el creixement ha estat molt menor i amb tendència a la baixa, fins a situar-se en 229 línies.
Actualitzat
Els mòbils s'imposen a la telefonia fixa a Europa. Segons dades de l'Oficina d'Estadística Europea, el nombre d'abonats a la telefonia mòbil a la Unió Europea ha crescut anualment en els últims vuit anys un 42% i ha passat dels 22 milions del 1995 als 364 milions del 2003. Segons l'Eurostat, aquesta xifra representa una mitjana de 80 abonats a la telefonia mòbil per cada 100 habitants.

Espanya va anotar en aquest període un creixement superior a la mitjana comunitària, del 58,3% anual, i va passar dels 944.000 el 1995 als 37 milions el 2003. Aquests percentatges situen la xifra d'abonats a la telefonia mòbil de 89 per cada 100 habitants. Entre el 1995 i el 2003, el nombre de línies fixes a Espanya ha passat de 15 milions a 17,7.

Pel que fa a l'accés a internet, Espanya se situa a la part mitjana, amb el 28%, mentre que la proporció d'abonats a la banda ampla no arriba al 7% del total de la població. Els països amb millors registres són Dinamarca (64% de les cases) i Holanda, amb el 59%.

Les proporcions més baixes d'usuaris de telefonia mòbil es donen a Polònia, amb el 46%; Letònia, amb el 52%, i Lituània, amb el 62%. Al pol oposat se situen Luxemburg, amb un 120%; Suècia, amb un 98%; Itàlia, amb el 96%, i la República Txeca, amb el 92%.