El Montsià forma part d'un projecte de recerca europeu per revertir la desacceleració econòmica de zones perifèriques

El Montsià forma part d'un projecte de recerca europeu per revertir la desacceleració econòmica de zones perifèriques

El Montsià forma part d'un projecte de recerca europeu per revertir la desacceleració econòmica de zones perifèriques

ACN Amposta.-La comarca del Montsià ha estat escollida per formar part d'un projecte de recerca a escala europea amb l'objectiu de frenar la desacceleració econòmica i revertir la "marginalització" de les zones perifèriques interiors. El projecte, liderat i coordinat pel Grup de Recerca 'Local Sustainalbility' de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València (IIDL-UV), proposa mitigar aquestes situacions amb l'aplicació de polítiques de cohesió de la Unió Europea. L'IIDL-UV considera que el Montsià encaixa en aquest estudi per la debilitat del mercat de treball local, la manca de xarxes empresarials i el declivi d'activitats industrials anteriors. També s'ha tingut en compte la dependència de les indústries tradicionals i els problemes o disfuncions per tractar-se d'una comarca fronterera entre Catalunya i el País Valencià.

L'estudi parteix de l'assumpció que la comarca ebrenca encaixa en el concepte de perifèria interior, entesa com a territoris que pateixen processos i cicles evolutius que les mantenen desconnectades de les xarxes i dels centres de poder, així com en una situació d'estancament econòmic i de la qualitat de vida dels seus habitants. El projecte, concretament, preveu analitzar, de fet, la proximitat del territori als centres regionals, el potencial econòmic, la proximitat als serveis d'interès general i els processos de minva socioeconòmica per la pèrdua de població i activitats econòmiques. L'objectiu final és proposar "orientacions" per als encarregats de la presa de decisions i altres actors implicats en el plantejament de polítiques i estratègies "per assolir un desenvolupament més sostenible i durable".Juntament amb la comarca del Montsià, s'estudiaran sis territoris d'Alemanya, Àustria, Itàlia, Suècia, Hongria i Polònia on s'ubiquen les altres institucions de recerca i universitats que treballen amb l'IIDL-UV en aquest projecte. La iniciativa està finançada pel programa 'European Observation Network for Territorial Development and Cohesion' (ESPON), una organització europea de referència en les anàlisis de les dinàmiques territorials i en el disseny de polítiques de cohesió territorial així com un desenvolupament harmònic del territori europeu.