El mal d'esquena és el dolor crònic més freqüent entre els espanyols

El mal d'esquena és el dolor crònic més freqüent entre els espanyols, segons les dades de l'enquesta europea sobre salut que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística. Gairebé deu milions de persones pateixen dolors lumbars o cervicals, mentre que la tensió alta afecta més de sis milions i mig d'espanyols i uns cinc milions i mig tenen alèrgies. Després d'aquestes malalties, a la llista apareixen, per aquest ordre, la depressió, l'ansietat i els trastorns mentals, les migranyes, l'asma i la diabetis.
El mal d'esquena és el dolor crònic més freqüent entre els espanyols

El mal d'esquena és el dolor crònic més freqüent entre els espanyols

El mal d'esquena és el dolor crònic més freqüent entre els espanyols, segons les dades de l'enquesta europea sobre salut que ha fet pública l'Institut Nacional d'Estadística. Gairebé deu milions de persones pateixen dolors lumbars o cervicals, mentre que la tensió alta afecta més de sis milions i mig d'espanyols i uns cinc milions i mig tenen alèrgies. Després d'aquestes malalties, a la llista apareixen, per aquest ordre, la depressió, l'ansietat i els trastorns mentals, les migranyes, l'asma i la diabetis.
Actualitzat
El mal d'esquena afecta deu milions d'espanyols.

El mal d'esquena afecta deu milions d'espanyols.

L'enquesta de salut constata que set de cada deu persones de més de 16 anys afirmen que el seu estat de salut en els últims 12 mesos ha estat bo o molt bo, mentre que només un de cada deu consideren que no estan bé.
 
L'estudi també reflecteix que hi ha hagut un lleuger increment del consum de tabac. En consumeix una mica més del 31% de la població.

L'obesitat afecta el 17% dels espanyols de més de 18 anys i el 36% tenen problemes de sobrepès. A l'altre extrem hi ha un 8,2% dels joves d'entre 18 i 24 anys que no arriben al pes mínim.