El Grup Logístic Carreras s'instal·larà al sector industrial Can Bonastre de Masquefa

El Grup Logístic Carreras s'instal·larà al sector industrial Can Bonastre de Masquefa

El Grup Logístic Carreras s'instal·larà al sector industrial Can Bonastre de Masquefa

Actualitzat

ACN Masquefa.-La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament aquest divendres el Pla parcial urbanístic del sector industrial de Can Bonastre, a Masquefa (Anoia). El Grup Logístic Carreras ocuparà la totalitat del sector industrial que té una superfície de més 174.000 metres quadrats. La companyia compta amb 1.297 treballadors i una estructura comercial i operativa present a tota Espanya i a la Unió Europea i es dedica a oferir serveis d'emmagatzematge i distribució de mercaderies, operant amb una tecnologia molt avançada que requereix d'instal·lacions de grans dimensions. Es preveu que la seva implantació reforci l'estructura del municipi, afavorint l'activitat econòmica.

El Pla promourà l'adaptació de la urbanització del sector a la seva morfologia natural i donarà un tractament natural als talussos que es puguin generar. Igualment, s'ordenaran les vores per delimitar clarament la frontera amb els sòls no urbanitzables i s'habilitarà una franja d'espais lliures que actuarà com a element de transició. També es vetllarà per la preservació del Turó del Cairot i el torrent de la font del Maset. L'àmbit tindrà un espai qualificat d'equipaments que acollirà un aparcament amb serveis per a transportistes.Can Bonastre se situa a Masquefa, al límit amb el terme municipal de Piera, i és de fàcil accés. L'àmbit limita pel sud-est amb la urbanització del Maset i a ponent, ja dins del terme de Piera, amb el sector urbanitzable de Can Cairot, on s'emplacen unes instal·lacions de l'empresa Prefabricats Pujol. Can Bonastre és l'únic sector industrial previst al planejament vigent de Masquefa que encara no s'havia desenvolupat i l'únic emplaçament possible per acollir noves activitats.