El Govern impulsa la concentració parcel·lària de Sant Martí de Riucorb

Barcelona.- El Govern ha aprovat el Decret pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Sant Martí de Riucorb (Urgell). Aquest procés pretén reagrupar, tant com sigui possible i raonable, les parcel·les de cada propietari o explotació, amb vistes a aconseguir una explotació més racional i rendible, tant en la situació actual de secà com en la futura transformació en regadiu pel canal Segarra-Garrigues.
El Govern impulsa la concentració parcel·lària de Sant Martí de Riucorb

El Govern impulsa la concentració parcel·lària de Sant Martí de Riucorb

Barcelona.- El Govern ha aprovat el Decret pel qual es declara d'utilitat pública i d'execució urgent la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Sant Martí de Riucorb (Urgell). Aquest procés pretén reagrupar, tant com sigui possible i raonable, les parcel·les de cada propietari o explotació, amb vistes a aconseguir una explotació més racional i rendible, tant en la situació actual de secà com en la futura transformació en regadiu pel canal Segarra-Garrigues.