El Govern envia al Parlament el Projecte de llei de l'aranès

Cervera (ACN).- El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l'aranès, en compliment del mandat que estableix l'Estatut d'autonomia i per complir els compromisos establerts per la carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Els objectius generals del Projecte de llei són regular l'ús oficial, establir els drets lingüístics en relació amb aquesta llengua i col·laborar amb la resta del domini lingüístic. Segons l'article 3.2 de l'Estatut d'autonomia de 2006, es declara l'oficialitat de l'aranès a Catalunya i es remet a la llei la regulació dels drets dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran respecte a l'aranès i estableix els principis de protecció, foment de l'ús, difusió i coneixement.
El Govern envia al Parlament el Projecte de llei de l'aranès

El Govern envia al Parlament el Projecte de llei de l'aranès

Cervera (ACN).- El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l'aranès, en compliment del mandat que estableix l'Estatut d'autonomia i per complir els compromisos establerts per la carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Els objectius generals del Projecte de llei són regular l'ús oficial, establir els drets lingüístics en relació amb aquesta llengua i col·laborar amb la resta del domini lingüístic. Segons l'article 3.2 de l'Estatut d'autonomia de 2006, es declara l'oficialitat de l'aranès a Catalunya i es remet a la llei la regulació dels drets dels ciutadans i ciutadanes de l'Aran respecte a l'aranès i estableix els principis de protecció, foment de l'ús, difusió i coneixement.