El Govern desestima una sol·licitud d'indemnització derivada del cessament de les corrides de toros a Catalunya

Barcelona (ACN).- El Govern de la Generalitat ha acordat desestimar la reclamació presentada per l'empresa Funciones Taurinas, SA, explotadora de la plaça de toros Monumental de Barcelona des de l'any 2007, la qual havia sol·licitat una compensació econòmica derivada de la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. L'Executiu ha pres aquesta decisió després de rebre el dictamen preceptiu favorable de la Comissió Jurídica Assessora. A judici de l'Administració, en aquest cas no s'ha produït una disminució patrimonial o una pèrdua de benefici, els drets dels quals a ser obtinguts estiguessin en el patrimoni del reclamant. En conseqüència, no està justificada l'exigència de responsabilitat patrimonial.
El Govern desestima una sol·licitud d'indemnització derivada del cessament de les corrides de toros a Catalunya

El Govern desestima una sol·licitud d'indemnització derivada del cessament de les corrides de toros a Catalunya

Barcelona (ACN).- El Govern de la Generalitat ha acordat desestimar la reclamació presentada per l'empresa Funciones Taurinas, SA, explotadora de la plaça de toros Monumental de Barcelona des de l'any 2007, la qual havia sol·licitat una compensació econòmica derivada de la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. L'Executiu ha pres aquesta decisió després de rebre el dictamen preceptiu favorable de la Comissió Jurídica Assessora. A judici de l'Administració, en aquest cas no s'ha produït una disminució patrimonial o una pèrdua de benefici, els drets dels quals a ser obtinguts estiguessin en el patrimoni del reclamant. En conseqüència, no està justificada l'exigència de responsabilitat patrimonial.