El Govern demana al CGE si la llei de racionalització del sector públic vulnera les competències exclusives de la Generalitat en esports

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat aquest dimarts sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició d'un possible recurs d'inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que podrien vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'esports, un àmbit en què l'Estat no disposa de títol competencial. Altres articles sobre els quals es sol·licita dictamen podrien envair competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions de l'Administració de la Generalitat.
El Govern demana al CGE si la llei de racionalització del sector públic vulnera les competències exclusives de la Generalitat en esports

El Govern demana al CGE si la llei de racionalització del sector públic vulnera les competències exclusives de la Generalitat en esports

Barcelona (ACN).- El Govern ha acordat aquest dimarts sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu dictamen previ a la interposició d'un possible recurs d'inconstitucionalitat en relació amb diversos articles de la Llei espanyola de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que podrien vulnerar la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'esports, un àmbit en què l'Estat no disposa de títol competencial. Altres articles sobre els quals es sol·licita dictamen podrien envair competències sobre la notificació dels actes administratius i la publicitat de les subvencions de l'Administració de la Generalitat.