El Govern declara les Zones Especials de Conservació de la regió alpina de Catalunya que formen part de la xarxa Natura 2000

Barcelona (ACN).- El Govern ha declarat les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió alpina de Catalunya i ha aprovat el seu Instrument de gestió. Aquestes zones corresponen a 22 Llocs d'Importància Comunitària (LIC) amb 56 hàbitats i 32 espècies d'interès comunitari identificats com a clau per la Comissió Europea. Una ZEC és una tipologia d'espai protegit dins la xarxa Natura 2000 destinat a conservar els hàbitats i les espècies, a excepció de les aus -la protecció de les quals queda inclosa a les zones ZEPA-, de major rellevància presents a Europa. Amb la seva declaració com a ZEC, culmina el procés de protecció d'aquests espais amb l'objectiu d'adaptar-los a la directiva Hàbitats per a la conservació de la diversitat biològica europea.
El Govern declara les Zones Especials de Conservació de la regió alpina de Catalunya que formen part de la xarxa Natura 2000

El Govern declara les Zones Especials de Conservació de la regió alpina de Catalunya que formen part de la xarxa Natura 2000

Barcelona (ACN).- El Govern ha declarat les Zones Especials de Conservació (ZEC) de la regió alpina de Catalunya i ha aprovat el seu Instrument de gestió. Aquestes zones corresponen a 22 Llocs d'Importància Comunitària (LIC) amb 56 hàbitats i 32 espècies d'interès comunitari identificats com a clau per la Comissió Europea. Una ZEC és una tipologia d'espai protegit dins la xarxa Natura 2000 destinat a conservar els hàbitats i les espècies, a excepció de les aus -la protecció de les quals queda inclosa a les zones ZEPA-, de major rellevància presents a Europa. Amb la seva declaració com a ZEC, culmina el procés de protecció d'aquests espais amb l'objectiu d'adaptar-los a la directiva Hàbitats per a la conservació de la diversitat biològica europea.