El govern de Saragossa concedeix la llicència urbanística per al condicionament del pavelló d'Algèria i de Jordània

Saragossa.- El govern de Saragossa ha concedit la llicència urbanística d'activitat al projecte bàsic i d'execució per al condicionament del pavelló d'Algèria i del Regne Haiximita de Jordània. A més, s'han aprovat les subvencions en matèria de foment destinades principalment a promoure la iniciativa i la innovació en aquesta matèria així com a generar grups d'actuació i programes d'activitats estables. Les subvencions han estat per a l'àmbit del foment comercial, amb una quantia global de 204.000 euros; el foment promocional, amb un pressupost total de 288.000 euros, i el foment social, amb 248.597 euros.
El govern de Saragossa concedeix la llicència urbanística per al condicionament del pavelló d'Algèria i de Jordània

El govern de Saragossa concedeix la llicència urbanística per al condicionament del pavelló d'Algèria i de Jordània

Saragossa.- El govern de Saragossa ha concedit la llicència urbanística d'activitat al projecte bàsic i d'execució per al condicionament del pavelló d'Algèria i del Regne Haiximita de Jordània. A més, s'han aprovat les subvencions en matèria de foment destinades principalment a promoure la iniciativa i la innovació en aquesta matèria així com a generar grups d'actuació i programes d'activitats estables. Les subvencions han estat per a l'àmbit del foment comercial, amb una quantia global de 204.000 euros; el foment promocional, amb un pressupost total de 288.000 euros, i el foment social, amb 248.597 euros.