El govern de Barcelona planteja celebrar una "multiconsulta" anual al maig sobre qüestions de la seva competència

El govern de Barcelona planteja celebrar una "multiconsulta" anual al maig sobre qüestions de la seva competència

El govern de Barcelona planteja celebrar una "multiconsulta" anual al maig sobre qüestions de la seva competència

ACN Barcelona.-L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació del nou Reglament de Participació Ciutadana, que preveu celebrar una "multiconsulta" anual sobre les qüestions que aprovi el ple, ja siguin a iniciativa del govern, dels grups o dels ciutadans. Han de ser assumptes que siguin de competència municipal. Si aquest reglament prospera, durant tota una setmana es concentraran totes les consultes aprovades. La previsió és que això sigui al mes de maig, però l'alcalde podrà decretar quin és el període que prefereix i no el podrà modificar durant tot el mandat. No hi haurà consultes en any d'eleccions municipals. Aquesta normativa també regula les iniciatives populars.

La comissió de govern ha aprovat el projecte normatiu del nou Reglament de Participació Ciutadana, que passarà per comissió a l'abril i que, si tot va bé, es votarà al ple del mes de juliol. Aquesta normativa regula les consultes i també les iniciatives populars, així com els diferents àmbits de participació formal de la ciutat. Pel que fa a les consultes, podran ser de districte o de ciutat. Caldrà que siguin sobre competències municipals i han de ser aprovades pel ple. Poden ser ciutadanes o a petició de la ciutadania si recullen 15.000 signatures. "Multiconsulta" el 2018Es concentraran totes en una "multiconsulta" que durarà una setmana i que permetrà el vot presencial o electrònic. L'actual govern aposta per celebrar-les al mes de maig, i remarquen que fixar aquesta data també permet que les entitats s'organitzin. En aquest mandat, per tant, només hi hauria temps per celebrar-la l'any 2018, ja que el següent ja és any electoral. La regidora de Participació, Gala Pin, ha explicat que per molt que durant el ple es debatin molts temes que depassen les competències municipals, els serveis jurídics vigilaran que les consultes només preguntin sobre qüestions que competeixin l'Ajuntament. Hi haurà un mínim de 30 dies de debat previ a la realització de la consulta i cada veí rebrà un llibret que explicarà les diferents qüestions que es pregunten i un article a favor i en contra de cada tema. Els resultats no seran vinculants jurídicament, perquè la llei no ho permet, però el reglament establirà que cada grup s'haurà de posicionar sobre si acceptarà o no el que decideixi la ciutadania. S'elimina el límit del 50% mínim de participació perquè la consulta sigui vàlida, com recollia l'anterior reglament, perquè això "desincentiva la participació", ha argumentat Pin. També regula les iniciatives popularsAquest reglament també regula les iniciatives populars perquè el ple debati una qüestió concreta, com per exemple el canvi de model del zoo que propugna l'entitat Zoo XXI. Cal comptar amb un nombre mínim de suports de l'1% d'empadronats a la ciutat més grans de 16 anys o que representin més del 3% d'aquesta població en tres districtes com a mínim.Es crearan diferents òrgans com la Comissió Assessora dels Processos Participatius i dues comissions de seguiment, així com una d'empara."La gent té ganes de participar, com es va demostrar amb les mobilitzacions del 15-M, el que volem és que tingui més capacitat d'influència en l'agenda política", ha afegit el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, que ha indicat que el govern no vol menystenir els esforços per millorar la participació que s'han fet fins ara, creant òrgans als barris i als districtes i celebrant una consulta l'any 2010 sobre la reforma de l'avinguda Diagonal.