El Govern crea 8 noves taxes i modifica 32 ja existents amb un increment de la recaptació de 13,1 MEUR

Barcelona (ACN).- El Govern preveu en el seu projecte de llei de mesures fiscals i financeres la creació de 8 taxes i la modificació de 32 ja existents, amb un increment de la recaptació de 13,1 MEUR. Així, s'incorpora un recàrrec del 20% sobre el tipus de gravamen general del cànon de l'aigua, el que repercutirà els consumidors en un percentatge al voltant de l'1%, en funció del consum. A més, s'apugen de 4.000 a 6.000 euros les multes per infraccions molt greus previstes per la Llei del taxi. Pel que fa a les noves taxes, quatre són del Departament de Salut fruit de canvis en la normativa estatal; tres més són d'Agricultura, i la vuitena és sobre el registre de la Generalitat. En general, són neutres per als partits.
El Govern crea 8 noves taxes i modifica 32 ja existents amb un increment de la recaptació de 13,1 MEUR

El Govern crea 8 noves taxes i modifica 32 ja existents amb un increment de la recaptació de 13,1 MEUR

Barcelona (ACN).- El Govern preveu en el seu projecte de llei de mesures fiscals i financeres la creació de 8 taxes i la modificació de 32 ja existents, amb un increment de la recaptació de 13,1 MEUR. Així, s'incorpora un recàrrec del 20% sobre el tipus de gravamen general del cànon de l'aigua, el que repercutirà els consumidors en un percentatge al voltant de l'1%, en funció del consum. A més, s'apugen de 4.000 a 6.000 euros les multes per infraccions molt greus previstes per la Llei del taxi. Pel que fa a les noves taxes, quatre són del Departament de Salut fruit de canvis en la normativa estatal; tres més són d'Agricultura, i la vuitena és sobre el registre de la Generalitat. En general, són neutres per als partits.