El Govern compensarà el fons de cooperació local del 2013 amb un màxim de 56 MEUR per a ajuntaments i consells comarcals

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el projecte de llei que permetrà compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre arran de la variació dels criteris d'assignació dels Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) corresponents a l'exercici 2013. Per mitjà d'aquest acord, el Govern destinarà una dotació complementària al FCLC de 2013 per als ajuntaments per un import màxim de 52.670.662,40 euros, que repartirà en tres anualitats. Els consells comarcals, per la seva part, rebran una dotació complementària al Fons de Cooperació Local de 2014 d'un import màxim de 3.514.699,57 milions d'euros.
El Govern compensarà el fons de cooperació local del 2013 amb un màxim de 56 MEUR per a ajuntaments i consells comarcals

El Govern compensarà el fons de cooperació local del 2013 amb un màxim de 56 MEUR per a ajuntaments i consells comarcals

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el projecte de llei que permetrà compensar als ajuntaments els imports deixats de percebre arran de la variació dels criteris d'assignació dels Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) corresponents a l'exercici 2013. Per mitjà d'aquest acord, el Govern destinarà una dotació complementària al FCLC de 2013 per als ajuntaments per un import màxim de 52.670.662,40 euros, que repartirà en tres anualitats. Els consells comarcals, per la seva part, rebran una dotació complementària al Fons de Cooperació Local de 2014 d'un import màxim de 3.514.699,57 milions d'euros.