El govern català equipararà les famílies monoparentals amb les nombroses

El govern català té previst aprovar a la primavera el nou carnet de famílies monoparentals, que els donarà els mateixos avantatges que les nombroses. Ho ha dit la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta, que ha destacat l'ampli concepte que tindrà d'aquest tipus de família el nou decret. Aquesta és una iniciativa pionera a l'Estat i als països del sud d'Europa. Se'n podran beneficiar les unitats familiars en què hi hagi només un progenitor o tutor, i tindran avantatges com ajudes al menjador escolar, descomptes en el transport públic o en impostos com l'IBI.
El govern català equipararà les famílies monoparentals amb les nombroses
Barcelona

El govern català equipararà les famílies monoparentals amb les nombroses

El govern català té previst aprovar a la primavera el nou carnet de famílies monoparentals, que els donarà els mateixos avantatges que les nombroses. Ho ha dit la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta, que ha destacat l'ampli concepte que tindrà d'aquest tipus de família el nou decret. Aquesta és una iniciativa pionera a l'Estat i als països del sud d'Europa. Se'n podran beneficiar les unitats familiars en què hi hagi només un progenitor o tutor, i tindran avantatges com ajudes al menjador escolar, descomptes en el transport públic o en impostos com l'IBI.
Una mare amb la seva filla

Una mare amb la seva filla

Es podran acollir al carnet de família monoparental aquelles persones que portin el pes familiar i no cobrin cap tipus de pensió, com les persones vídues i separades amb rendes baixes, però no les parelles separades que tinguin la custòdia compartida. Està previst que la Generalitat aprovi entre l'abril i el maig aquest carnet nou, que suposarà el desenvolupament de la llei de suport a les famílies. 

Es calcula que a Catalunya hi ha un 12% de famílies monoparentals, aproximadament unes 400.000. Precisament, l'expedició del carnet permetrà crear un registre de família monoparental.