El govern balear aprova el decret que rebaixa el català a les escoles

Barcelona (ACN).- El govern balear ha aprovat el decret que rebaixa el català a les aules i estableix l'educació "plurilingüe" en català, castellà i llengua estrangera, preferentment anglès. Així, totes les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístic es poden impartir en qualsevol de les tres llengües. Els alumnes d'educació infantil han de rebre ensenyament en les dues llengües oficials i a partir dels 3 anys incorporar l'estrangera. A primària i ESO, s'haurà d'impartir en cada una de les llengües oficials com a mínim una de les àrees que tinguin com a objecte d'aprenentatge les matemàtiques o el coneixement del medi natural, social o cultural. La resta d'hores es repartiran "de manera equilibrada".
El govern balear aprova el decret que rebaixa el català a les escoles

El govern balear aprova el decret que rebaixa el català a les escoles

Barcelona (ACN).- El govern balear ha aprovat el decret que rebaixa el català a les aules i estableix l'educació "plurilingüe" en català, castellà i llengua estrangera, preferentment anglès. Així, totes les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístic es poden impartir en qualsevol de les tres llengües. Els alumnes d'educació infantil han de rebre ensenyament en les dues llengües oficials i a partir dels 3 anys incorporar l'estrangera. A primària i ESO, s'haurà d'impartir en cada una de les llengües oficials com a mínim una de les àrees que tinguin com a objecte d'aprenentatge les matemàtiques o el coneixement del medi natural, social o cultural. La resta d'hores es repartiran "de manera equilibrada".