El Govern autoritza la CCMA a reduir el capital social per compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors

Barcelona (ACN).- El Consell Executiu ha autoritzat la societat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A a reduir el capital social actual, de 148.014.398,95 euros, en un import de 123.004.083,95 euros, per compensar els resultats negatius d'exercici anteriors, deixant-lo establert en 25.010.315,00 euros, per restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni net disminuït a conseqüència de pèrdues. La reducció s'efectuarà mitjançant la disminució del valor nominal de cadascuna de les 21.505 accions que componen actualment el capital social de la societat, que queda fixat en 1.163,00 euros per acció.
El Govern autoritza la CCMA a reduir el capital social per compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors

El Govern autoritza la CCMA a reduir el capital social per compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors

Barcelona (ACN).- El Consell Executiu ha autoritzat la societat Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A a reduir el capital social actual, de 148.014.398,95 euros, en un import de 123.004.083,95 euros, per compensar els resultats negatius d'exercici anteriors, deixant-lo establert en 25.010.315,00 euros, per restablir l'equilibri entre el capital i el patrimoni net disminuït a conseqüència de pèrdues. La reducció s'efectuarà mitjançant la disminució del valor nominal de cadascuna de les 21.505 accions que componen actualment el capital social de la societat, que queda fixat en 1.163,00 euros per acció.