El Govern aprova l'Avantprojecte de llei que completa la regulació dels recursos interposats contra les decisions dels registradors de la propietat

Barcelona.- El Govern ha aprovat avui l'Avantprojecte de llei dels recursos contra les qualificacions negatives dels títols o les seves clàusules en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns immobles de Catalunya. D'aquesta manera la competència per resoldre els recursos interposats contra els registradors de la propietat l'exercirà el Departament de Justícia a través de la seva Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Amb aquesta competència s'escurçarà el temps que hauran d'esperar els ciutadans per conèixer el resultat del seu recurs. A més, aquesta nova legislació augmenta la seguretat jurídica dels interessats.
El Govern aprova l'Avantprojecte de llei que completa la regulació dels recursos interposats contra les decisions dels registradors de la propietat

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei que completa la regulació dels recursos interposats contra les decisions dels registradors de la propietat

Barcelona.- El Govern ha aprovat avui l'Avantprojecte de llei dels recursos contra les qualificacions negatives dels títols o les seves clàusules en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns immobles de Catalunya. D'aquesta manera la competència per resoldre els recursos interposats contra els registradors de la propietat l'exercirà el Departament de Justícia a través de la seva Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Amb aquesta competència s'escurçarà el temps que hauran d'esperar els ciutadans per conèixer el resultat del seu recurs. A més, aquesta nova legislació augmenta la seguretat jurídica dels interessats.