El Govern aprova la reestructutiració dels Mossos d'Esquadra per potenciar el cos com a policia integral del país

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Decret d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia (DGP), que dota als Mossos d'Esquadra d'una nova estructura orgànica i funcional en consonància amb el creixement de l'organització i la seva consolidació com a policia integral i amb plenes competències en matèria de seguretat a Catalunya. L'etapa de consolidació, una vegada finalitzat el desplegament a tot el territori dels Mossos, exigeix una estructura organitzativa de la funció policial moderna, de qualitat i adient a les competències atorgades per l'Estatut d'autonomia de Catalunya com a policia integral. La reestructuració, segons el comunicat del Govern, permetrà afrontar aquests nous reptes.
El Govern aprova la reestructutiració dels Mossos d'Esquadra per potenciar el cos com a policia integral del país

El Govern aprova la reestructutiració dels Mossos d'Esquadra per potenciar el cos com a policia integral del país

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Decret d'estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia (DGP), que dota als Mossos d'Esquadra d'una nova estructura orgànica i funcional en consonància amb el creixement de l'organització i la seva consolidació com a policia integral i amb plenes competències en matèria de seguretat a Catalunya. L'etapa de consolidació, una vegada finalitzat el desplegament a tot el territori dels Mossos, exigeix una estructura organitzativa de la funció policial moderna, de qualitat i adient a les competències atorgades per l'Estatut d'autonomia de Catalunya com a policia integral. La reestructuració, segons el comunicat del Govern, permetrà afrontar aquests nous reptes.