El Govern aprova la constitució del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà

Cervera (ACN).- El Govern ha aprovat la constitució del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà i n'ha aprovat els seus Estatuts. Les seves funcions bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la millor prestació dels serveis sanitaris. Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut.
El Govern aprova la constitució del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà

El Govern aprova la constitució del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà

Cervera (ACN).- El Govern ha aprovat la constitució del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà i n'ha aprovat els seus Estatuts. Les seves funcions bàsiques que inclouen, com a mínim, atenció primària, hospitalària i sociosanitària, són l'ordenació i la coordinació dels recursos per garantir la millor prestació dels serveis sanitaris. Els Governs Territorials de Salut tenen com a objectiu prioritari incrementar la participació del món local en la direcció i la gestió del sistema sanitari, creant un marc de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut.