El Govern aprova iniciar els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi Civil català

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts els tràmits previs a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Aquesta iniciativa legislativa establirà l'estructura que tindrà el llibre sisè, aprovarà la regulació del contracte de compravenda i derogarà totalment la compilació del dret civil de Catalunya. D'aquesta manera conclourà la tasca legislativa més important duta a terme mai a Catalunya en l'àmbit del dret privat. La Generalitat, que té competències exclusives en matèria de dret civil, està preparant una regulació comparable a la dels països capdavanters de la Unió Europea.
El Govern aprova iniciar els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi Civil català

El Govern aprova iniciar els treballs d'elaboració del llibre sisè del Codi Civil català

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts els tràmits previs a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Aquesta iniciativa legislativa establirà l'estructura que tindrà el llibre sisè, aprovarà la regulació del contracte de compravenda i derogarà totalment la compilació del dret civil de Catalunya. D'aquesta manera conclourà la tasca legislativa més important duta a terme mai a Catalunya en l'àmbit del dret privat. La Generalitat, que té competències exclusives en matèria de dret civil, està preparant una regulació comparable a la dels països capdavanters de la Unió Europea.