El Govern aprova el decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts, dins del conjunt de mesures que està impulsantper posar les bases del canvi de model productiu, acompanyant i potenciant la creació d'activitat econòmica, el decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya, un òrgan de consulta en matèria sòcioeconomica i professional del treball autònom. Aquest òrgan està integrat per la Generalitat, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya, i les associacions, federacions, confederacions més representatives registrades a Catalunya. També s'aprova el Decret per crear el registre d'associacions professionals del treball autònom.
El Govern aprova el decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya

El Govern aprova el decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat aquest dimarts, dins del conjunt de mesures que està impulsantper posar les bases del canvi de model productiu, acompanyant i potenciant la creació d'activitat econòmica, el decret per crear el Consell del Treball Autònom de Catalunya, un òrgan de consulta en matèria sòcioeconomica i professional del treball autònom. Aquest òrgan està integrat per la Generalitat, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya, i les associacions, federacions, confederacions més representatives registrades a Catalunya. També s'aprova el Decret per crear el registre d'associacions professionals del treball autònom.