El Govern adapta el cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració a les exigències del sector

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat avui el decret que estableixen el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració, amb l'objectiu d'adaptar-lo a les exigències del sector. El currículum s'ha ajustat a la formació professional establerta a la Llei orgànica d'educació (LOE) i se n'han ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d'acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració de la formació professional dels sistemes educatiu i laboral.
El Govern adapta el cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració a les exigències del sector

El Govern adapta el cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració a les exigències del sector

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat avui el decret que estableixen el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració, amb l'objectiu d'adaptar-lo a les exigències del sector. El currículum s'ha ajustat a la formació professional establerta a la Llei orgànica d'educació (LOE) i se n'han ampliat els continguts. Aquest títol està desenvolupat d'acord amb el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que permet la integració de la formació professional dels sistemes educatiu i laboral.