El Govern acorda fusionar les societats Avançsa i Invertec

Barcelona (ACN).- El consell executiu del Govern ha aprovat fusionar per la via de l'absorció les societats Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.) i Invertec (Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, S.A.), d'acord amb el Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic. Invertec va ser creada el 2002 amb l'objectiu de finançar i participar temporalment en el capital d'empreses de nova creació de base tecnològica, amb la finalitat d'ajudar aquestes joves empreses a consolidar-se durant les seves fases inicials.
El Govern acorda fusionar les societats Avançsa i Invertec

El Govern acorda fusionar les societats Avançsa i Invertec

Barcelona (ACN).- El consell executiu del Govern ha aprovat fusionar per la via de l'absorció les societats Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A.) i Invertec (Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, S.A.), d'acord amb el Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic. Invertec va ser creada el 2002 amb l'objectiu de finançar i participar temporalment en el capital d'empreses de nova creació de base tecnològica, amb la finalitat d'ajudar aquestes joves empreses a consolidar-se durant les seves fases inicials.