El fons documental del llinatge Massot-Dalmases anirà a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera

El Departament de Cultura ha publicat en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" l'acceptació de la donació del fons documental del llinatge Massot-Dalmases, que es destinarà a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera. El fons Massot-Dalmases reuneix la documentació històrica d'aquests dos llinatges cerverins a partir del segle XIV i va ser cedida el juny del 2001 per Fausto Serra i de Dalmases al Departament de Cultura perquè es conservés a l'arxiu comarcal esmentat i l'Arxiu Nacional de Catalunya en fes la restauració i el tractament arxivístic.
El fons documental del llinatge Massot-Dalmases anirà a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera
Cervera

El fons documental del llinatge Massot-Dalmases anirà a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera

El Departament de Cultura ha publicat en el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" l'acceptació de la donació del fons documental del llinatge Massot-Dalmases, que es destinarà a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera. El fons Massot-Dalmases reuneix la documentació històrica d'aquests dos llinatges cerverins a partir del segle XIV i va ser cedida el juny del 2001 per Fausto Serra i de Dalmases al Departament de Cultura perquè es conservés a l'arxiu comarcal esmentat i l'Arxiu Nacional de Catalunya en fes la restauració i el tractament arxivístic.
Actualitzat