El deute de les famílies creix més d'un 20% respecte al 2004 i arriba als 616.700 milions

El deute financer de les famílies va arribar al setembre als 616.700 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del 20,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. D'aquesta quantitat, 448.000 milions corresponen al deute de les llars en crèdits per a l'adquisició de vivendes, que va créixer un 24,4%, i 167.800 milions conformen els crèdits per consum i altres finalitats, que han augmentat l'11,4%. Juntament amb el creixement elevat del deute hipotecari de les famílies, el Banc d'Espanya subratlla l'acceleració en els recursos aliens captats per les empreses, especialment les residents, a través de crèdits bancaris.
El deute de les famílies creix més d'un 20% respecte al 2004 i arriba als 616.700 milions
Madrid

El deute de les famílies creix més d'un 20% respecte al 2004 i arriba als 616.700 milions

El deute financer de les famílies va arribar al setembre als 616.700 milions d'euros, una xifra que suposa un augment del 20,6% respecte al mateix mes de l'any anterior. D'aquesta quantitat, 448.000 milions corresponen al deute de les llars en crèdits per a l'adquisició de vivendes, que va créixer un 24,4%, i 167.800 milions conformen els crèdits per consum i altres finalitats, que han augmentat l'11,4%. Juntament amb el creixement elevat del deute hipotecari de les famílies, el Banc d'Espanya subratlla l'acceleració en els recursos aliens captats per les empreses, especialment les residents, a través de crèdits bancaris.
Actualitzat
L'augment d'aquest deute empresarial no es va compensar per la "major atonia" dels fons procedents de l'exterior i dels valors de renda fixa, que van baixar un 5,6%.

Pel que fa a la situació en general, l'entitat financera destaca que es prolonga el dinamisme de l'economia espanyola, amb una acceleració del 3,5% del PIB. Això es deu a un comportament "menys negatiu" del saldo exterior, que ha augmentat en dues dècimes la seva contribució al creixement.

El Banc d'Espanya no observa canvis substancials en el comportament del consum privat i, en canvi, sí una pèrdua de dinamisme en el consum més prolongat. Així ho mostra, per exemple, el descens del 9% interanual en les matriculacions d'automòbils.

El Banc d'Espanya assenyala que, segons la informació provisional que es té del mes d'octubre, el ritme de creixement del deute tant de famílies com d'empreses es va mantenir.