El Departament de Treball i Indústria encarregarà un estudi sobre els recursos minerals del Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme

Barcelona.- La Comissió de Govern d'Economia ha aprovat l'acord pel qual autoritza al Departament de Treball i Indústria a encarregar un estudi de les manifestacions termals i dels sistemes geotèrmics de la Depressió del Vallès, Maresme i Baix Llobregat, per un import de 70.000 euros. La investigació, que durà terme la Universitat Politècnica de Catalunya, ha de permetre conèixer i difondre els recursos minerals existents a Catalunya i promoure el seu aprofitament racional.
El Departament de Treball i Indústria encarregarà un estudi sobre els recursos minerals del Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme

El Departament de Treball i Indústria encarregarà un estudi sobre els recursos minerals del Vallès, el Baix Llobregat i el Maresme

Barcelona.- La Comissió de Govern d'Economia ha aprovat l'acord pel qual autoritza al Departament de Treball i Indústria a encarregar un estudi de les manifestacions termals i dels sistemes geotèrmics de la Depressió del Vallès, Maresme i Baix Llobregat, per un import de 70.000 euros. La investigació, que durà terme la Universitat Politècnica de Catalunya, ha de permetre conèixer i difondre els recursos minerals existents a Catalunya i promoure el seu aprofitament racional.