El Departament de Benestar crea una nova secretaria sectorial que assumirà les competències de l'Institut Català d'Assistència i Serveis

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, a través del qual es crea una nova secretaria sectorial que assumirà les competències de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), entitat que se suprimeix, tal com estava previst en la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. El decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2015. En concret, el decret crea la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, que tindrà rang orgànic de secretaria general, que serà la tercera secretaria del Departament, després de la Secretaria General i la Secretaria de Família.
El Departament de Benestar crea una nova secretaria sectorial que assumirà les competències de l'Institut Català d'Assistència i Serveis

El Departament de Benestar crea una nova secretaria sectorial que assumirà les competències de l'Institut Català d'Assistència i Serveis

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el decret de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, a través del qual es crea una nova secretaria sectorial que assumirà les competències de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), entitat que se suprimeix, tal com estava previst en la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. El decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2015. En concret, el decret crea la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, que tindrà rang orgànic de secretaria general, que serà la tercera secretaria del Departament, després de la Secretaria General i la Secretaria de Família.