El defensor de l'audiència de la CCMA atén 429 casos el primer semestre de 2010

El defensor de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha atès 429 peticions de ciutadans durant el primer semestre del 2010, dels més de 28.000 contactes que ha rebut el Servei d'Atenció a l'Espectador i l'Audiència. Es tracta de persones que s'hi han adreçat directament o bé que s'ha considerat que requerien una resposta personalitzada per part del Defensor, i que l'han interpel·lat, entre altres temes, sobre la presència d'imatges inadequades per als menors, la llengua, l'equilibri territorial o la discriminació. La majoria de les queixes que els espectadors han remès al defensor es refereixen a la cobertura informativa de les nevades que van caure a Catalunya al març.
El defensor de l'audiència de la CCMA atén 429 casos el primer semestre de 2010
Catalunya

El defensor de l'audiència de la CCMA atén 429 casos el primer semestre de 2010

El defensor de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha atès 429 peticions de ciutadans durant el primer semestre del 2010, dels més de 28.000 contactes que ha rebut el Servei d'Atenció a l'Espectador i l'Audiència. Es tracta de persones que s'hi han adreçat directament o bé que s'ha considerat que requerien una resposta personalitzada per part del Defensor, i que l'han interpel·lat, entre altres temes, sobre la presència d'imatges inadequades per als menors, la llengua, l'equilibri territorial o la discriminació. La majoria de les queixes que els espectadors han remès al defensor es refereixen a la cobertura informativa de les nevades que van caure a Catalunya al març.
Actualitzat
El defensor de l'audiència, Carles Pérez, durant una intervenció al "TVist"

El defensor de l'audiència, Carles Pérez, durant una intervenció al "TVist"

A més dels casos atesos directament pel defensor, el Servei d'Atenció a l'Espectador i l'Audiència ha rebut 28.317 comunicacions de persones que han volgut fer arribar les seves consultes, comentaris, queixes o agraïments sobre els programes o serveis de Televisió de Catalunya, el Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio i els portals d'internet. Del total de comunicacions, la gran majoria han estat consultes d'informació o comentaris, mentre que al voltant d'un 10% eren queixes. La resta eren agraïments o consultes de caràcter tècnic.

Per empreses, la que ha rebut més contactes ha estat Televisió de Catalunya, amb 24.983. El Grup d'Emissores Catalunya Ràdio n'ha rebut 2.956 i la Fundació La Marató de TV3, 378. La majoria d'aquests contactes s'han fet a través d'internet, un canal que fa poc ha ampliat la seva capacitat comunicativa per als ciutadans gràcies a la inclusió d'un compte de Facebook que poden utilitzar per posar-se en contacte amb el defensor.

El defensor també ha participat quinzenalment en el programa "TVist", de TV3, on ha repassat els temes que han despertat més interès en l'audiència. Imatges violentes als "Telenotícies", incorreccions lingüístiques, la protecció dels menors o els canvis sobtats en la programació han estat alguns dels temes tractats, que han rebut les explicacions en directe dels responsables de cada àrea.

Pel que fa a les queixes, a Televisió de Catalunya, els temes que han comportat més malestar han estat, d'una banda, la cobertura informativa de la nevada del 8 de març, que alguns van trobar excessiva i d'altres escassa, i de l'altra, els canvis en la programació a causa d'entrevistes amb polítics o per altres temes d'actualitat. Al Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio, han estat la ubicació dels àudios del web i la falta de presència femenina a les tertúlies.

El defensor de l'audiència és la figura que vetlla pels drets dels espectadors, oients i usuaris de Televisió de Catalunya, el Grup d'Emissores de Catalunya Ràdio i els webs i portals de la CCMA. És qui rep consultes i suggeriments, investiga les queixes sobre la veracitat, el rigor, la pluralitat i l'equilibri de la programació i convida tant els professionals de la comunicació com l'audiència a fer un exercici de reflexió sobre el servei públic dels mitjans de comunicació. Des de la creació d'aquesta figura, l'octubre del 2008, el defensor és el periodista Carles Pérez.