El DAR i Medi Ambient inicien un pla pilot per fer compatible l'activitat agrària i la biodiversitat a les zones Zepa de Lleida

Bellmunt d'Urgell (Noguera).- Els Departaments d'Agricultura i Medi Ambient han iniciat una prova pilot a la Serra de Bellmunt-Almenara amb l'objectiu de fer compatible l'activitat agrària amb el manteniment de la biodiversitat de les zones especials de protecció d'aus (les zones Zepa). Els primers resultats han demostrat que és possible mantenir l'activitat agrària i protegir la fauna estèpica d'aquesta zona. Per aconseguir-ho cal que els agricultors apliquin una sèrie de mesures de conservació agrícola, com la sembra directa, el manteniment del rostoll després de la sega o el foment de sembra de varietats de cereal més tardanes. Per impulsar l'aplicació d'aquestes mesures especials, el DAR donarà ajuts als pagesos.
El DAR i Medi Ambient inicien un pla pilot per fer compatible l'activitat agrària i la biodiversitat a les zones Zepa de Lleida

El DAR i Medi Ambient inicien un pla pilot per fer compatible l'activitat agrària i la biodiversitat a les zones Zepa de Lleida

Bellmunt d'Urgell (Noguera).- Els Departaments d'Agricultura i Medi Ambient han iniciat una prova pilot a la Serra de Bellmunt-Almenara amb l'objectiu de fer compatible l'activitat agrària amb el manteniment de la biodiversitat de les zones especials de protecció d'aus (les zones Zepa). Els primers resultats han demostrat que és possible mantenir l'activitat agrària i protegir la fauna estèpica d'aquesta zona. Per aconseguir-ho cal que els agricultors apliquin una sèrie de mesures de conservació agrícola, com la sembra directa, el manteniment del rostoll després de la sega o el foment de sembra de varietats de cereal més tardanes. Per impulsar l'aplicació d'aquestes mesures especials, el DAR donarà ajuts als pagesos.
Actualitzat