El DAR convoca el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2008

Barcelona.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ja ha obert la convocatòria del Premi al la millor jove artesà alimentari innovador 2008. Catalunya presenta una gran tradició artesana alimentària, i per aquest motiu des de fa anys la Generalitat de Catalunya ha reconegut i fomentat els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula. D'aquí també que el DAR creés l'any 2003 aquest guardó amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguessin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans catalans.
El DAR convoca el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2008

El DAR convoca el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2008

Barcelona.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ja ha obert la convocatòria del Premi al la millor jove artesà alimentari innovador 2008. Catalunya presenta una gran tradició artesana alimentària, i per aquest motiu des de fa anys la Generalitat de Catalunya ha reconegut i fomentat els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula. D'aquí també que el DAR creés l'any 2003 aquest guardó amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguessin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans catalans.