El DAR aprova l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable de Verdú

Lleida.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha aprovat l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Verdú, dins del sistema Segarra-Garrigues. Aquesta zona té una superfície de 1.226 hectàrees, en la qual hi ha actualment 809 parcel·les pertanyents a 323 propietaris i que, en l'acord, queden reduïdes a 501 finques de reemplaçament. Això suposa un índex de reducció de 1,6 i, tenint en compte el nombre de propietaris existents, s'ha assolit un coeficient de concentració del 63,4 per cent. Les nombroses plantacions de vinya existents, que han estat reservades als seus propietaris, no ha permès assolir una major intensitat de la concentració.
El DAR aprova l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable de Verdú

El DAR aprova l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable de Verdú

Lleida.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha aprovat l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Verdú, dins del sistema Segarra-Garrigues. Aquesta zona té una superfície de 1.226 hectàrees, en la qual hi ha actualment 809 parcel·les pertanyents a 323 propietaris i que, en l'acord, queden reduïdes a 501 finques de reemplaçament. Això suposa un índex de reducció de 1,6 i, tenint en compte el nombre de propietaris existents, s'ha assolit un coeficient de concentració del 63,4 per cent. Les nombroses plantacions de vinya existents, que han estat reservades als seus propietaris, no ha permès assolir una major intensitat de la concentració.