El creixement econòmic de Ponent patirà una certa desacceleració respecte al 2007

Lleida.- El creixement econòmic de Ponent patirà una certa desacceleració durant aquest any respecte al 2007, segons dades recollides en l'enquesta de cojuntura de Lleida que es publiquen al butlletí 'Ritme econòmic'. El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Joan Simó, i de la Cambra de Tàrrega han signat el conveni de col·laboració per tirar endavant aquesta publicació i han presentat el nou full informatiu que té com a objectiu analitzar semestralment la cojuntura econòmica de Lleida. Es tracta d'una iniciativa conjunta entre les dues cambres i l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb col·laboració de l'Observatori Econòmic de Ponent.
El creixement econòmic de Ponent patirà una certa desacceleració respecte al 2007

El creixement econòmic de Ponent patirà una certa desacceleració respecte al 2007

Lleida.- El creixement econòmic de Ponent patirà una certa desacceleració durant aquest any respecte al 2007, segons dades recollides en l'enquesta de cojuntura de Lleida que es publiquen al butlletí 'Ritme econòmic'. El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Joan Simó, i de la Cambra de Tàrrega han signat el conveni de col·laboració per tirar endavant aquesta publicació i han presentat el nou full informatiu que té com a objectiu analitzar semestralment la cojuntura econòmica de Lleida. Es tracta d'una iniciativa conjunta entre les dues cambres i l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb col·laboració de l'Observatori Econòmic de Ponent.