El consum de les famílies torna a caure per primer cop des de principis del 2010 i frena el creixement de l'economia

L'economia espanyola frena el creixement el segon trimestre. L'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que el producte interior brut ha crescut un 0,2% entre l'abril i el juny, la meitat del que va créixer el primer trimestre. Això s'explica, sobretot, perquè ha baixat el consum de les famílies, que per primera vegada té signe negatiu des del començament de l'any passat. Tot i això, l'economia espanyola ha pogut créixer dues dècimes, gràcies a l'impuls de les exportacions.
El consum de les famílies torna a caure per primer cop des de principis del 2010 i frena el creixement de l'economia
Madrid

El consum de les famílies torna a caure per primer cop des de principis del 2010 i frena el creixement de l'economia

L'economia espanyola frena el creixement el segon trimestre. L'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que el producte interior brut ha crescut un 0,2% entre l'abril i el juny, la meitat del que va créixer el primer trimestre. Això s'explica, sobretot, perquè ha baixat el consum de les famílies, que per primera vegada té signe negatiu des del començament de l'any passat. Tot i això, l'economia espanyola ha pogut créixer dues dècimes, gràcies a l'impuls de les exportacions.
Actualitzat
L'economia espanyola frena el creixement.

L'economia espanyola frena el creixement. (Foto: Reuters)

El consum de les famílies ha caigut i ha frenat el creixement de l'economia espanyola en el segon trimestre. L'INE ha confirmat que el PIB ha crescut dues dècimes entre l'abril i el juny, la meitat que al trimestre anterior. Això s'explica sobretot per les dades negatives de consum de les famílies, que ha baixat un 0,2% internanual per primera vegada des de començament de l'any passat.

La remuneració dels assalariats, el principal recurs a les llars, ha continuat caient en el segon trimestre, un 0,5%, a un ritme superior al primer. No obstant, en la comparació trimestral el consum de les llars va repuntar sis dècimes entre l'abril i el juny.

També ha baixat la despesa de les administracions i la inversió, però el conjunt de l'economia espanyola ha pogut créixer dues dècimes, gràcies a l'impuls de les exportacions, que també ha crescut un 0,7% interanual. L'aportació del sector exterior, que ha duplicat la seva contribució al PIB -d'1,3 a 2,6 punts-, ha permès compensar la negativa demanda nacional sobre l'economia espanyola.

La feina va caure l'1% interanual, quatre dècimes menys que en el primer trimestre. Això suposa que es van destruir 172.000 llocs de treball a temps complet en un any.

L'INE també ha revisat a l'alça una dècima el creixement del primer trimestre, fins al 0,4% trimestral i el 0,9% interanual. Així doncs, amb aquestes dades la desacceleració del segon trimestre és encara més gran.