El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus apuja el preu per l'ús de l'abocador

Els municipis integrats en el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus han decidit incrementar el preu per l'ús de l'abocador. El ple del Consorci ha acordat passar de pagar 12,62 euros per tona de matèria no aprofitable a pagar-ne 22 per cada tona de residus que s'hi aboquin, més una ecotaxa de 10 euros. La decisió, presa per unanimitat, té com a finalitat adaptar-se a la normativa europea que recomana penalitzar la generació de residus no reciclables i incentivar la recollida selectiva.
El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus apuja el preu per l'ús de l'abocador
Manresa

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus apuja el preu per l'ús de l'abocador

Els municipis integrats en el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus han decidit incrementar el preu per l'ús de l'abocador. El ple del Consorci ha acordat passar de pagar 12,62 euros per tona de matèria no aprofitable a pagar-ne 22 per cada tona de residus que s'hi aboquin, més una ecotaxa de 10 euros. La decisió, presa per unanimitat, té com a finalitat adaptar-se a la normativa europea que recomana penalitzar la generació de residus no reciclables i incentivar la recollida selectiva.
Actualitzat
Una de les conseqüències d'aquesta normativa és la supressió dels fons de cohesió europeus que fins ara rebia el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que han permès construir un nou vas de l'abocador i la planta de compostatge. Això ha requerit l'elaboració d'un pla que permeti igualar, de forma gradual, els preus per l'ús de l'abocador amb el cost real que té la gestió dels residus, que és de 36 euros per tona. En l'actualitat el preu que estan pagant els ajuntaments per l'ús d'aquestes instal·lacions és de 12,62 euros i l'acord al qual s'ha arribat passa per augmentar aquest preu als 22 euros. L'any 2004, aquest preu s'incrementarà amb 10 euros més d'ecotaxa per tona que ha establert la Generalitat per crear un fons per donar suport als ajuntaments que fan la recollida de la matèria orgànica. Aquests increments només afectaran els residus no reciclables.