El Consell d'Europa conclou que l'ús del català en l'administració de justícia és deficient

Un informe del Consell d'Europa sobre llengües minoritàries conclou que l'aplicació del català, el basc i el gallec en l'administració de justícia i dels funcionaris de l'administració de l'Estat és deficient. En aquest sentit, recomana que es prenguin mesures per reforçar l'ús d'aquestes llengües. L'informe destaca també "l'excel·lent sistema educatiu a Catalunya i que s'hauria de promoure el català a les Illes Balears, el País Valencià i la Franja de Ponent". Amb tot, el Consell d'Europa creu que Espanya es troba entre els països més compromesos amb les llengües minoritàries.
El Consell d'Europa conclou que l'ús del català en l'administració de justícia és deficient
Consell d'Europa

El Consell d'Europa conclou que l'ús del català en l'administració de justícia és deficient

Un informe del Consell d'Europa sobre llengües minoritàries conclou que l'aplicació del català, el basc i el gallec en l'administració de justícia i dels funcionaris de l'administració de l'Estat és deficient. En aquest sentit, recomana que es prenguin mesures per reforçar l'ús d'aquestes llengües. L'informe destaca també "l'excel·lent sistema educatiu a Catalunya i que s'hauria de promoure el català a les Illes Balears, el País Valencià i la Franja de Ponent". Amb tot, el Consell d'Europa creu que Espanya es troba entre els països més compromesos amb les llengües minoritàries.
Actualitzat
Primer informe sobre l'aplicació a Espanya de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Un informe que ha aprovat el Comitè de Ministres del Consell d'Europa, integrat per representants dels governs dels països membres de la institució paneuropea, i que ha estat elaborat per un grup d'experts que han avaluat les lleis, la normativa i la pràctica real de les llengües minoritàries en cada estat.

Després d'afirmar que Espanya ha promogut una sèrie de compromisos que superen amb escreix el límit establert a la carta, el document conclou que l'aplicació del català, el basc i el gallec en l'administració de justícia i dels funcionaris de l'administració de l'Estat és deficient. Davant d'aquesta situació, el Comitè de Ministres recomana a les autoritats espanyoles que prenguin les mesures necessàries per aconseguir que un "percentatge adequat de personal" conegui aquestes llengües com també perquè s'examinin els programes de contractació, de carrera i de formació de personal de l'administració central.

L'informe destaca "l'excel·lent sistema educatiu a Catalunya". Amb tot, diu que l'ensenyament de primària i secundària al País Basc presenta deficiències que impedeixen un veritable bilingüisme i també recull la manca del nivell exigit en l'ensenyament del gallec. A més, el consell diu que no hi ha una publicació oficial sistemàtica i oportuna dels textos legislatius nacionals en les llengües regionals.

El document ha estat elaborat per un grup d'experts per avaluar les lleis, la normativa i la pràctica real que s'aplica a cada estat pel que fa a les llengües minoritàries.