El Consell de Professió Mèdica es constituirà aquest mes de maig

L'acord sobre el Consell de la Professió Mèdica, de caràcter permanent i executiu i pioner a tot l'Estat, ha suposat un dels elements fonamentals que ha permès desconvocar la vaga de metges. Aquest Consell, que es constituirà aquest mes de maig, debatrà, entre altres aspectes, l'ampliació de plantilles, adequant-les al creixement real de la població, un estudi comparatiu de sous amb les altres comunitats autònomes i la reducció de la jornada laboral. L'acord també es compromet a doblar el preu de l'hora de guàrdia, que augmenta de 13 a 26 euros, i a convocar oposicions cada dos anys per acabar amb la gran borsa de metges interins.
El Consell de Professió Mèdica es constituirà aquest mes de maig
Barcelona

El Consell de Professió Mèdica es constituirà aquest mes de maig

L'acord sobre el Consell de la Professió Mèdica, de caràcter permanent i executiu i pioner a tot l'Estat, ha suposat un dels elements fonamentals que ha permès desconvocar la vaga de metges. Aquest Consell, que es constituirà aquest mes de maig, debatrà, entre altres aspectes, l'ampliació de plantilles, adequant-les al creixement real de la població, un estudi comparatiu de sous amb les altres comunitats autònomes i la reducció de la jornada laboral. L'acord també es compromet a doblar el preu de l'hora de guàrdia, que augmenta de 13 a 26 euros, i a convocar oposicions cada dos anys per acabar amb la gran borsa de metges interins.
Actualitzat

La primera reunió del Consell de la Professió Mèdica de Catalunya, el nou òrgan que ha fet possible desconvocar la vaga de metges, se celebrarà aquest mateix mes de maig. Fonts del Departament de Salut han assenyalat que el nou òrgan, que tindrà caràcter permanent de consulta i de participació de la professió mèdica, haurà d'aprovar el seu reglament de funcionament intern i incloure les dues comissions de treball que formaran part d'aquest Consell de la Professió Mèdica.

L'òrgan tindrà dues taules permanents, una per a qüestions relatives a l'ordenació de la professió mèdica, integrada bàsicament per representants de les organitzacions mèdiques col·legials, acadèmies científiques i l'àmbit universitari, i una altra per tractar aspectes relatius a l'exercici professional del personal mèdic, formada pels membres dels sindicats i organitzacions que agrupin els centres.


Un altre dels elements que va facilitar l'acord va ser l'acceptació per part de l'administració que la carrera professional i els incentius variables s'universalitzessin a tots els professionals. Segons el sindicat Metges de Catalunya, l'acceptació d'aquesta ampliació de carrera professional suposa que un 30% més dels metges hi tinguin dret, i que en el cas de la direcció per objectius (incentius variables) s'obre la porta al fet que gairebé un 27% més dels facultatius puguin acollir-s'hi, la qual cosa significa una millora important.

Un altre aspecte molt valorat i que ha permès el final de les mobilitzacions és que les qüestions relatives a la carrera professional, la participació en la gestió, la mobilitat i la delegació de funcions, que estava previst que es tractessin a la taula dels col·legis professionals, s'han trasllat a la taula que s'ocuparà dels temes laborals.