El Consell de Ministres aprova el segon pla contra la violència domèstica

El Consell de Ministres va aprovar ahir el segon pla contra la violència domèstica. Aquest nou pla inclou més de 60 mesures destinades a millorar les condicions assistencials i a incidir en la prevenció de la violència domèstica. A més, el pla preveu canvis legislatius i la possibilitat de reinserció del maltractador. El pressupost anirà a càrrec de tots els ministeris implicats.
El Consell de Ministres aprova el segon pla contra la violència domèstica
Acabar amb les agressions

El Consell de Ministres aprova el segon pla contra la violència domèstica

El Consell de Ministres va aprovar ahir el segon pla contra la violència domèstica. Aquest nou pla inclou més de 60 mesures destinades a millorar les condicions assistencials i a incidir en la prevenció de la violència domèstica. A més, el pla preveu canvis legislatius i la possibilitat de reinserció del maltractador. El pressupost anirà a càrrec de tots els ministeris implicats.
Actualitzat
L'any passat, a Espanya, vint-i-tres mil dones van denunciar haver estat agredides, i moltes, probablement, no es van atrevir a fer-ho o van fer tard. Seixanta van morir víctimes de la violència domèstica en aquest període i la llista, des de començament d'any, és ja de divuit. Per intentar pal·liar aquesta situació, el Consell de Ministres va aprovar ahir la creació de nous jutjats especials que agilitzin els tràmits de les denúncies per maltractament i facin judicis ràpids. El govern pensa modificar la legislació per aconseguir que sigui l'agressor i no la víctima qui hagi d'abandonar obligatòriament el domicili familiar i per aconseguir que la violència domèstica sigui causa de divorci immediat. Amb el pressupost de tretze mil milions de pessetes que invertirà el govern en els pròxims tres anys es finançaran els sistemes personals de vigilància que portaran les dones que ho sol·licitin, amb la intenció de mantenir-les permanentment connectades amb la policía. En el cas de maltractament hi haurà centres d'emergència que serviran de refugi mentre es tramita l'ingrés en un centre definitiu d'acollida. Entre les mesures aprovades pel govern també hi ha la retirada immediata del permís d'armes a qualsevol denunciat per maltractaments i l'aplicació del règim d'inhabilitació paterna.