El Consell Comarcal del Solsonès obre 7 expedients per abocaments incontrolats en punts de recollida de residus

El Consell Comarcal del Solsonès obre 7 expedients per abocaments incontrolats en punts de recollida de residus

El Consell Comarcal del Solsonès obre 7 expedients per abocaments incontrolats en punts de recollida de residus

Pla general d'un dels abocaments incontrolats en un punt de recollida de residus del Solsonès. Imatge publicada 17 d'agost de 2017 (Horitzontal).

Pla general d'un dels abocaments incontrolats en un punt de recollida de residus del Solsonès. Imatge publicada 17 d'agost de 2017 (Horitzontal).

ACN Solsona.-El Consell Comarcal del Solsonès ha obert 7 expedients sancionadors per diversos abocaments incontrolats en punts de recollida de residus durant els darrers sis mesos. La major part dels ajuntaments de la comarca tenen delegades al Consell Comarcal les competències en la gestió de residus. Precisament, les sancions han arribar a instàncies de denúncies formulades pels propis ajuntaments, Mossos d'Esquadra i l'empresa que gestiona el servei de recollida. Des del Consell Comarcal assenyalen que les multes "no busquen finalitats recaptatòries sinó dissuasives contra els comportaments incívics", que s'espera que, mica en mica, deixin de produir-se. Aquest tipus d'infraccions poden comportar sancions de fins a 6.000 euros.

Pel que fa a la seva tramitació, una vegada el Consell té coneixement de l'abocament incontrolat, s'inicia l'expedient sancionador, el qual, es notifica a l'interessat. Aquest pot presentar recurs en el termini establert, que serà estimat o desestimat pel Consell. En cas de desestimació del recurs presentat, s'inicia un període voluntari de pagament. Si esgotat el període voluntari, el denunciat no ha fet efectiu el pagament, es procedeix al cobrament per la via executiva a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació.