El Consell Comarcal de l'Alt Urgell aprova provisionalment el Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012

La Seu d'Urgell.- El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat provisionalment el Pla Comarcal de Muntanya aportant-hi 165 al·legacions. Ara l'haurà d'aprovar definitivament el Departament de Política Territorial i obres Públiques de la Generalitat. El Consell Comarcal ha inclòs totes les al·legacions que li han presentat els diversos ajuntaments de la comarca sumant-les a les seves pròpies. Les principals demandes de les administracions locals fan referència a infraestructures viàries,com la millora de la carretera C-14 entre Coll de Nargó i Adrall, i a equipaments i serveis socials, educatius i sanitaris com la construcció d'una cuina central per a donar cobertura als menjadors escolars.
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell aprova provisionalment el Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell aprova provisionalment el Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012

La Seu d'Urgell.- El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aprovat provisionalment el Pla Comarcal de Muntanya aportant-hi 165 al·legacions. Ara l'haurà d'aprovar definitivament el Departament de Política Territorial i obres Públiques de la Generalitat. El Consell Comarcal ha inclòs totes les al·legacions que li han presentat els diversos ajuntaments de la comarca sumant-les a les seves pròpies. Les principals demandes de les administracions locals fan referència a infraestructures viàries,com la millora de la carretera C-14 entre Coll de Nargó i Adrall, i a equipaments i serveis socials, educatius i sanitaris com la construcció d'una cuina central per a donar cobertura als menjadors escolars.