El Comité de Persones amb Discpacitat demana que aparcar en llocs reservats per a minusvàlids faci perdre punts

Barcelona.- El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, (COCARMI), s'ha adherit al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, per demanar que es reformi la Llei de Tràfic i Seguretat Vial per tal que sigui considerada infracció greu estacionar o aturar-se en places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat. Així mateix, la petició creu necessari que aquesta infracció comporti pèrdua de punts del carnet. Actualment la normativa tipifica aquest aparcament com una infracció lleu i, per tant, se sanciona amb multa de fins a 90 euros, i no implica la pèrdua de punts ja què aquest supòsit afecta només a les infraccions greus o molt greus.
El Comité de Persones amb Discpacitat demana que aparcar en llocs reservats per a minusvàlids faci perdre punts

El Comité de Persones amb Discpacitat demana que aparcar en llocs reservats per a minusvàlids faci perdre punts

Barcelona.- El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, (COCARMI), s'ha adherit al Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, per demanar que es reformi la Llei de Tràfic i Seguretat Vial per tal que sigui considerada infracció greu estacionar o aturar-se en places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat. Així mateix, la petició creu necessari que aquesta infracció comporti pèrdua de punts del carnet. Actualment la normativa tipifica aquest aparcament com una infracció lleu i, per tant, se sanciona amb multa de fins a 90 euros, i no implica la pèrdua de punts ja què aquest supòsit afecta només a les infraccions greus o molt greus.