El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona condemna els registres "indiscriminats" en despatxos d'advocats

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona condemna els registres "indiscriminats" en despatxos d'advocats

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona condemna els registres "indiscriminats" en despatxos d'advocats

ACN Barcelona.-El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha condemnat aquest dimecres les entrades i escorcolls "indiscriminats i aleatoris" que s'estan produint a la ciutat de Barcelona en diferents despatxos d'advocats i domicilis particulars. Aquests escorcolls se sumen als que s'estan duent a terme en edificis públics de la Generalitat de Catalunya.

El Col·legi condemna tots aquest escorcolls perquè vulneren de manera "flagrant" la Llei d'Enjudiciament Criminal en tot allò relatiu a les condicions en què s'han de fer els registres de despatxos professionals i viola el dret al secret professional dels advocats, en la mesura en què es practiquen "indiscriminadament". Així mateix, afecta a la protecció de les dades personals de qualsevol client. De la mateixa manera, no respecta allò establert a l'Estatut de l'Advocacia que exigeix que la diligència d'entrada i escorcoll es posi en coneixement de la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. L'ICAB reitera que "és funció de l'advocacia garantir els drets i les llibertats de les persones a través del dret de defensa. Els advocats han de tenir garantit l'exercici d'aquest dret, pilar fonamental de l'Estat social i democràtic de Dret".L'ICAB s'ofereix una vegada més a "facilitar el diàleg entre els diferents agents polítics per tal de mediar i trobar una solució al conflicte polític actualment existent que ha de venir a través d'un diàleg pacífic i integrador de totes les opinions". En dos comunicats, l'ICAB manifesta la necessitat que qualsevol entrada i escorcoll compleixi necessàriament amb les garanties previstes a la Llei d'Enjudiciament Criminal. L'ICAB recorda que les garanties establertes en aquesta klei són de compliment imprescindible en qualsevol cas. En aquest sentit, la Llei d'Enjudiciament Criminal preveu específicament que l'entrada i escorcoll en un edifici o lloc públic (com ho són aquells que estan destinats a qualsevol servei oficial de l'Administració de la Generalitat), a més de reunir les garanties formals exigibles per a qualsevol altra entrada o escorcoll, requereix que el jutge hagi oficiat prèviament a l'autoritat competent o al cap del que depengui en la localitat en què es trobi ubicat l'edifici, establint un termini per respondre l'ofici. Només després del compliment del termini establert es pot procedir a fer l'entrada i escorcoll. El Col·legi manifesta la necessitat que en aquest moment, com en qualsevol altre, es doni compliment escrupolosament per part de les autoritats judicials, fiscals i policials a les garanties que la Llei d'Enjudiciament Criminal té establertes per a les actuacions d'entrada, escorcoll, com també per a les detencions i la resta d'actuacions policials i judicials. També recorda que aquestes garanties són les que avalen l'Estat de Dret com a mecanisme de garantia dels drets de les persones. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona recorda que el proper dia 1 d'octubre garantirà el Servei d'Assistència al Detingut i del Torn d'ofici, com ho fa els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia, donant cobertura amb tots els mitjans al seu abast a aquest servei, per tal de garantir la tutela judicial efectiva.